ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Facebook
dot
bulletHuahinpocketguide page
dot
Hua Hin
dot
bulletHistory
bulletTravel Info
bulletLeisure Route around Town
bulletTransportations
dot
Hua Hin's Dining
dot
bulletRestaurant Review
bulletRestaurant List
bulletPub / Bar & Restaurant
bulletCoffee Shop / Ice Cream
dot
Hua Hin's Living
dot
bulletPlace Review
bulletHotel List in Hua Hin
bulletHotel List in Pranburi
bulletHotel List in Cha-am
bulletBOOKING Hotel in Hua Hin
dot
Hua Hin Shopping
dot
bulletshopping mall & supermarket
bulletBook Shop
bulletClothes & Tailor's Shop
bulletFlorist's
bulletFresh Food
bulletPharmacy
bulletOptical
dot
Hua Hin's Spa
dot
bulletSpa List in Hua Hin
dot
Golfing in Hua Hin
dot
bulletGolf Course in Hua Hin
dot
Art & Culture
dot
bulletArt Gallery
bulletArt Events
dot
Hua Hin's Events
dot
dot
What to do in Hua Hin
dot
bulletATV
bulletCruises & Fishing
bulletHua Hin Fishing Lodge
bulletKite Boarding
bulletHua Hin Hill Vineyard
bulletBlack Mountain Waterpark
bulletFN Factory Outlet Hua Hin


Cicada Market


วัดห้วยมงคล

  สมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียน้ำทะเลจืด หลวงพ่อทวด หรือ สมเด็จพะโคะ มีนามเดิมว่าปู เป็นบุตรนายหู นางจัน วัน เดือน ปีเกิดของเด็กชายปูบ้างว่าเป็นเดือน ๔ ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๕ บ้างว่าปี พ.ศ. ๙๙๐ ฉลู สัมฤทธิศก บ้างว่า พ.ศ.๒๑๓๑ โดยอนุมาน เข้าใจว่าคงเป็นปลายสมัยมหาธรรมราชา อาจเป็นปี พ.ศ. ๒๑๒๕ หรือ ๒๑๓๑ ตอนเด็กชายปูยังเป็นทารก มีเรื่องเล่าเป็นปาฏิหาริย์เอาไว้ว่าหลังจากนางจันเลิกอยู่ไฟก็ออกเกี่ยวข้าวทันที วันหนึ่งนางไปเก็บข้าวก็เอาบุตรให้นอนในเปลใต้ต้นหว้า งูตะบองสลาขึ้นมานอนบนเปลนั้น มารดา บิดาเห็นก็ตกใจ งูก็เลื้อยหายไป แต่ได้คายแก้ววิเศษเอาไว้ให้  เมื่อเด็กชายปูอายุได้ ๗ ขวบ บิดาได้นำไปฝากไว้กับท่านสมภารจวง ซึ่งเป็นพี่ชายของนางจันผู้เป็นมารดา (หลวงลุง) วัดกุฏิหลวง (วัดดีหลวง) เพื่อให้เล่าเรียนหนังสือ เด็กชายปูมีความเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนหนังสือขอมและไทยได้อย่างรวดเร็ว ครั้นอายุได้ ๑๐ ขวบ ก็บวชเป็นสามเณรและบิดาได้มอบแก้ววิเศษไว้เป็นของประจำตัว ต่อมาสามเณรปูได้ไปศึกษาต่อกับพระชินเสน

ที่วัดสีหยัง (สีคูยัง) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงมากมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่ออายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราช ณ สำนักพระมหาเถระปิยทัสสี ต่อมาก็ได้เข้ารับการอุปสมบท มีฉายาว่า ราโมธมฺมิโก แต่คนทั่วๆไปเรียกว่า เจ้าสามีราม เจ้าสามีรามได้ศึกษา อยู่ที่วัดท่าแพ วัดสีมาเมือง และวัดอื่นๆ อีกหลายวัด


 

  เมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอ จึงได้ขอโดยสารเรือสำเภาเดินทางไปกรุงศรีอยุธยา ขณะเดินทางถึงเมืองชุมพรเกิดคลื่นลมทะเลปั่นป่วนเรือไม่สามารถแล่นฝ่าคลื่นลมไปได้ต้องทอดสมออยู่ถึง ๗ วัน ทำให้เสบียงอาหารและน้ำหมด บรรดาลูกเรือจึงตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดอาเพศในครั้งนี้เป็นเพราะเจ้าสามีราม จึงตกลงใจให้ส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกาะ ได้นิมนต์ให้เจ้าสามีรามลงเรือมาด ขณะนั้งอยู่ในเรือมาดนั้นท่านได้ห้อยชายเท้าแช่ลงไปในทะเล ก็บังเกิดอัศจรรย์ น้ำทะเลบรเวณนั้นเป็นประกายแวววาวโชติช่วง เจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มก็รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดจึงช่วยกันตักไว้จนเพียงพอ นายสำเภาจึงนิมนต์ให้ขึ้นสำเภาอีกและตั้งแต่นั้นเจ้าสามีรามเป็นชีต้น หรืออาจารย์ของสำเภาอิน สืบมา

  อภินิหารที่ท่านสามีรามเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นที่โจษขานมาจนถึงบัดนี้ และเหตุการณ์ตอนนี้เล่าเสริมพิศดารขึ้นว่า ตอนแรกนายอินเชื่อมั่นว่าพระสามีรามเป็นกาลกิณีเรือจึงต้องพายุเพราะก่อนมาไม่เคยเป็น เมื่อคลื่นสงบจึงคิดจะเอาเจ้าสามีรามปล่อยเกาะ แต่ครั้นเห็นปฏิหาริย์จึงขอขมาโทษ

 

  ในยุคนี้และสมัยนี้ เกือบจะไม่มีชาวไทยคนใดเลย ที่จะไม่ได้ยินหรือได้ฟังกิติศัพท์เล่าลือเกี่ยวกับ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ บ้างก็เป็นเรื่องของการคลาดแคล้วจากอุบัติเหตุสยอง จากไฟไหม้หรือภัยพิบัติ นานานับประการ และหลวงพ่อทวดมิใช่จะคุ้มครองเฉพาะในด้านอุบัติเหตุเท่านั้น แม้แต่ในทางโชคลาภ ก็ให้ผลอย่างดีที่สุด ดังที่ได้ประจักษ์แก่ผู้เลื่อมใสมาแล้ว


 

   

  วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วยมงคลซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

 

  กว่าสี่สิบปีแล้วที่หมู่บ้านห้วยมงคล เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น ประชาชนมีสุขกันทั่วหน้า และโครงการต่างๆ ก็ดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะมีส่วนราชการให้การดูแล รวมทั้งทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้าน

 

  ต่อมาพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ ได้มีดำริที่จะสร้าง หลวงพ่อทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพนะชนมพรรษาครบ ๖ รอบ รวมทั้งเผยแผ่และสืบทอด พระพุทธศาสนา อีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจ ของเหล่าพุทธศาสนิกชน

   

  ด้วยเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) ที่พุทธศาสนิกชนในภาคใต้ให้ความเคารพเลื่อมใสมาเป็นเวลานาน และรู้จักเป็นอย่างดี จึงก่อเกิดการร่วมมือร่วมใจจากหลายองค์กรทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างปฏิมากรรมองค์จำลองหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกาลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวด

 

  นอกจากนี้ที่วัดห้วยมงคลแห่งนี้ ยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจือแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุกว่าพันปี มราฝังอยู่ในทรายใต้แม่น้ำยม จ.แพร่ ลึกกว่า ๑๐ เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่มีแก่นสูง ๑ คีบขึ้นไปจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่ เพื่อปกป้องคุ้มครอง คนที่มาสักการะบูชา เมื่อนำต้นตะเคียนทองมาทำรูปเคารพ เช่นแกะสลักเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จึงมีอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์ ดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

   

  บัดนี้รูปหล่อหลงพ่อทวดองค์ใหญ่มี่สุดในโลกซึ่งหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง ๙.๙ เมตร สูง ๑๑.๕ เมตร บนฐานสูง ๓ ชั้น ชั้นล่างกว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศได้เดินทางมานมัสการ กราบไหว้ เคารพ สักการะ ด้วยเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคม

 

  การเดินทาง จากหัวหินใช้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอู(ทางหลวงหมายเลข 3218) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภา แล้วเข้าไปตามทางจนถึงวัดห้วยมงคล เปิดระหว่างเวลา 05.00-22.00 น.
หัวหิน ชวนเที่ยว

The Venezia Hua Hin
หาดทรายน้อย
หัวหิน...ถิ่นมีหอย
เพลินวาน
Cicada Market...ตลาดจักจั่น
น้ำตกป่าละอู
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
บึงบัวเขาสามร้อยยอด
ชายหาดชะอำ
ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์
“วัดห้วยมงคล”
ขี่ม้าเลียบชายหาดหัวหิน
วนอุทยานปราณบุรี
เขาเต่า
วัดเขาไกรลาศ
Black Mountain Water Park
สวนสนประดิพัทธ์
FN Factory Outlet
“ตลาดน้ำหัวหิน” และ “ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม”
“วัดหัวหิน”
"เพลินวาน"
“นั่งสามล้อกินลม ชมเมืองหัวหิน”
วิกหัวหิน
จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
มีอะไรที่... “สะพานปลาหัวหิน”
สถานีต่อไป... สถานีหัวหิน
THE SPACE Museum & Café
หมู่บ้านศิลปินหัวหิน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
1 วัน เที่ยวแบบสบายๆ ในหัวหิน
ขี่ม้าเลียบชายหาด
ตลาดฉัตร์ไชย
หมู่บ้าน เขาตะเกียบ
ย้อนรอยหัวหิน
บ้านเขาเต่า[1]

Opinion No. 28 (143133)

 เราไปมาสองรอบแล้ว กลับมาฝันเห็นหลวงปู่ทวดมาพรมน้ำมนต์ให้ด้วยค่ะ

By ษา (saa_u-at-hotmail-dot-com)Date 2013-08-19 00:03:23


Opinion No. 27 (143132)

 เราไปมาสองรอบแล้ว กลับมาฝันเห็นหลวงปู่ทวดมาพรมน้ำมนต์ให้ด้วยค่ะ

By ษา (saa_u-at-hotmail-dot-com)Date 2013-08-19 00:02:24


Opinion No. 26 (142945)

วันนี้ว่าจะไปดำน้ำที่ เกาะทะลุ ประจวบ ว่าจะแวะเข้าไปเที่ยววัดห้วยมงคลด้วย จะไปกราบท่านสักครั้ง
ไว้ถ้าไปแล้วจะมาบอกว่าสวยขนาดไหนเด้อ
 

By คนรักการเที่ยว Date 2013-06-27 15:13:47


Opinion No. 25 (142176)

ไม่รู้จิง อย่าไปกล่าวหาเขาไปทั่ว

By NOK (NN352811-at-gmail-dot-com)Date 2012-12-29 22:10:46


Opinion No. 24 (142061)

สวยงามมากค่ะ นำครอบครัวไปไหว้พระ ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่ามากเลยทีค่ะ

By ครูกานต์ Date 2012-12-13 08:34:12


Opinion No. 23 (141915)

เชิญร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 31 ธค.55 เวลา 23.30 น.เป็นต้นไป ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลวันขึ้ปีใหม่ จะได้สิ่งที่ดี ๆ จากตัวเราเองเริ่มจากตัวเรามีข้อแม้นิดนึง ห้ามกินเหล้าแล้วเข้ามาในพิธี !!! ได้โปรด  ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ชุดขาว ผู้หญิงที่ชอบนุ่งสั้น ไม่ต้องเข้ามาเลยในพิธี เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติสถานที่ๆ เขามีการกราบใหว้บูชา

 หาเวลาว่างไปด้วยกันนะจ๊ะ

ฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางวัดห้วยมงคล จร้า สอบถามรายละเอียด 081-8586661 , 032-576187-8

By น้องน้อย (saaapark19-at-gmail-dot-com)Date 2012-11-20 10:43:35


Opinion No. 22 (141803)

วันนี้ผมไปวัดห้วยมงคลมา และออกจากวัด มาได้เล็กน้อย เลย สี่แยก มาก ไม่กี่ร้อยเมตร มีร้านของฝาก ขายสับปะรดฉีกตา สัปปะรดกวน  และขอเตือน เพื่อนนักท่องเที่ยวว่า ป้า คนขาย จะหยิบ สัปปะรด เน่า เสียใส่ถุงให้ หลังจากนำเสนอ ด้วยสัปปรด สวย ๆ เสร็จ ที่ใส่ถุงให้มา นะเน่า ครึ่งหัว (หัวละ ๕๐ บาท) สองหัว  สรุปว่าเน่าทั้งถุง  ผมขอประณาม ป้าคนนี้ว่าทำลายการท่องเที่ยว ประจวบฯ  และเสียชื่อ แม่ค่า ใกล้ วัดห้วยมงคลมาก  ๆ ไม่มีความรับผิดชอบในอาชีพ ต่อไปจะไม่มีใครซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มที่ ทำทัวร์ บ่อย ผมก็ต้องประกาศไปทั่ว ว่า ป้าคนนี้ แย่มาก....

By คนสำรวจเส้นทาง Date 2012-11-04 20:10:43


Opinion No. 21 (141455)

 ไม่เคยไปเลย........

By หยก (yok_021144-at-hotmail-dot-com)Date 2012-09-09 14:04:00


Opinion No. 20 (140809)

 

ไปมาเมื่อวันอังคารนี้เอง..

เส้นทางสะดวก  ในวัดบรรยากาศร่มรื่น ดีมาก

 

หลวงปู่ทวด..   หญ่ายยยยย   กว่าที่คิด..

มีอะไรจะบอก  สำหรับคนที่ยังไม่เคยไป

1. ธูปเทียนที่บูชาพระ  จะมี ทองเปลว 5 แผ่น ปิดที่พระ สิวลีด้วนหน้าองค์ละแผ่น เหลือไว้ 3 แผ่นไปปิดหลวงปู่ทวด  ที่ด้านข้าง และด้านหลัง อีก 3 องค์ ด้วยนะ

( คนส่วนใหญ่ รวมทั้งผม มักปิดทองข้างหน้าจนหมด รู้ตัวอีกทีก็ตอนเดินวนรอบองค์พระ )

2.ระวัง พวกถ่ายรูป หากิน ที่อยู่ข้างเต็นท์ บูชาธูปเทียน  ใกล้ๆ ช้าง 3 เศียร นั่นแหละ

มันจะมาแกล้งขอถ่ายรูป เหมือนไม่มีอะไร   เสร็จแล้ว สักพัก  พอเรากราบหลวงปู่เสร็จ ลงมา มันก็จะมาเก็บตังค์ 100 เป็นค่ารูป ที่เขาใส่ถุงมา " แบบมัดมือชก "

หากเต็มใจก็ดีไป  แต่สำหรับผม เสียความรู้สึก ศรัทธาอยู่ที่ใจ  เสียความรู้สึกแล้ว คงไปแค่ครั้งเดียวพอ

By เชียงราย Date 2012-06-09 13:54:13


Opinion No. 19 (140526)

สามีพาไปเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2555 นี้เอง อากาศร้อนไปหน่อย แต่ร่มรื่นมากเลย ชอบ...บ ไม่ผิดหวังเลย เพราะทุกวันนี้ก็ ห้อยคออยู่ เป็นหลวงปู่ทวดเงินแืท้ เลี่ยมทองคำ เตี่ยให้มา บอกว่าลูกสาวต้อง บูชาหลวงปู่ทวด

By Pooh (sirima-dot-pooh-at-hotmail-dot-com)Date 2012-04-16 19:21:25


Opinion No. 18 (140503)

 อยากทราบว่า เดินทางจากสภานีรถไฟ ไป วัดห้วยมงคลยังไงหรอคะ

By รี่ (arunee_ree-at-hotmail-dot-com)Date 2012-04-09 17:20:42


Opinion No. 17 (140445)

วัดสวยมาก

By mind (mind_parichat-at-hotmail-dot-com)Date 2012-03-25 20:05:52


Opinion No. 16 (140386)

ไปมาแล้ว ไหว้ปู่ทวดทำบุญ เช่าพระมาเพียบเลย สนุกอิ่มบุญอิ่มใจมากเลยครับ เพื่อนๆพี่น้องเชิญเลยครับ สร้างบุญไว้เยอะๆครับ โดยเฉพาะ คนที่เล่นเครื่องรางสายพรายทุกท่านควรไปขอบารมีขอบุญกุศล ทำบุญให้พรายอีกทางนึงด้วยครับผม

By paknam14@hotmail.com (paknam14-at-hotmail-dot-com)Date 2012-03-12 14:58:17


Opinion No. 15 (140108)

วัดห้วยมงคลน่าไปเที่ยวจัง

ว่างๆไปเที่ยวบางเบิดจะลองแวะเที่ยววัดห้วยมงคลดู

By รักหลวงปู่ทวด Date 2011-12-24 20:30:17


Opinion No. 14 (140091)

 ผมอยากทราบว่าที่วัดห้วยมงคลจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี2554/2555รึเปล่าครับ

By panupong (jokerr_05-at-hotmail-dot-com)Date 2011-12-19 19:18:25


Opinion No. 13 (139764)

สะดวก สบาย การท่องเที่ยวหัวหิน ด้วยรถโดยสารประจำทาง 

หัวหิน - ตลาดน้ำหัวหิน - ตลาดน้ำสามพันนาม - วัดห้วยมงคล - ตลาดน้ำห้วยมงคล - แยกหนองตะเภา 

เริ่มบริการตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป.

สอบถามรายละเอียด โทร 086-801-6787 .

By ม้าเพชร (samarn-03-at-hotmail-dot-co-dot-th)Date 2011-10-23 11:51:32


Opinion No. 12 (139470)

พระอาจารย์ไพโรจน์ท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพระศาสนาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆท่านมีแต่ให้ๆๆ เคยจำพรรษาอยู่กับท่านปี 37 ตอนนั้น อ ไพโรจน์เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆวัดไม่มีอะไรเลยเหมือนวัดบ้านทั่วไปท่านก็สร้างให้วัดเจริญจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ขออนุโมทาบุญทุกๆอย่าง  จากศิษย์วัดห้วยมงคลรุ่นแรก

By คนภายนอก (thanabadee7-at-gmail-dot-com)Date 2011-08-31 18:18:15


Opinion No. 11 (138487)

เกือบลืมอย่าเอาซื่อวัดไปเกี่ยวนะครับขอร้องมันบาปปปปปป

By เด็กรู้เดียงสา Date 2011-06-04 17:33:46


Opinion No. 10 (138486)

คูณรู้ไหมว่ามีคนหลายคนที่พยายามทำให้วัดเสียหายเพราะพวกเขาเสียผลประโยชน์และโดนไล่ออกจากวัดผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไพโรจน์บวชเรียนกับท่านมา1พรรษาและผมก็เกิดและโตที่ห้วยมงคลก็พอจะรูว่าอะไรจริงหรือไม่จริงคุณจะว่าใครก็ใด้แต่ผมขอให้คุณอย่าเอาอาจารย์กับคณะสงฆ์มาเกี่ยวข้อง

By เด็กรู้เดียงสา Date 2011-06-04 17:26:44


Opinion No. 9 (138467)

 

อ่านลิ้งนี้ดูครับ แล้วจะรู้ว่า  มันเกิดอะไรขึ้น  ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างที่คนภายนอกไม่รู้

คนก่อเรื่อง ยังอยู่ดีมีสุข 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=saoyaijaikla&month=01-2007&date=30&group=9&gblog=12
โดย: คนหัวหิน IP: 119.42.66.204 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:12:13:18 น.

By ชาวหัวหิน Date 2011-06-01 20:37:43


Opinion No. 8 (138456)

ตัวเองไม่ใด้ผลประโยชน์อะไรรึเปล่าถึงได้ออกตัวว่าคนอื่นเขาถ้าแน่จริงก็เข้าไปให้ทางการเขาตรวจสอบสิครับ

By เด็กรู้เดียงสา Date 2011-05-31 15:50:59


Opinion No. 7 (138449)

จากชาวบ้านห้วยมงคล 

วัดห้วยมงคลมงคล ตอนนี้  ไม่ใช้ของชาวอีกแล้ว    มีแต่ผลประโยชน์  หาผลประโยชน์    สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน   ชาวบ้านห้วยมงคลหมดความนับถือแล้ว

By ชาวบ้านห้วยมงคล Date 2011-05-31 07:16:41


Opinion No. 6 (138013)

 วัดน่าเที่ยวมากเจ้าหน้าที่ให้บูชาวัตถุมงคลยิ้มจนตาปิดเลยว่างๆจะไปอีกนะคะ

By nana Date 2011-03-13 19:33:39


Opinion No. 5 (137435)

ไปไหว้หลวงปู่ทวดมาแล้วรู้สึกสะบายใจ  พอกลับมาถึงกรุงเทพนั่งคิดแล้วอยากไปอีก  มีโอกาสเมื่อรัยจะไปไหว้หลวงปู่ทวดอีกครั้ง

By nett (carycare-at-hotmail-dot-com)Date 2010-12-23 02:09:58


Opinion No. 4 (136090)

ไม่อยากไปหรอกวัดสวยจิงแต่คนในวัดจิตใจทราม ก็ไม่เห็นมีไรเป็นพุทธพาณิชเกินไป

By คนในวัดเลว (hgj-at-hotmail-dot-com)Date 2010-08-08 22:19:05


Opinion No. 3 (133403)

วัดสวยมากเลยละ อยากไปอีกง่ะ

By ไม่ประสงค์จะออกนาม (nongploy_1997-at-hotmail-dot-com)Date 2010-01-12 19:16:21


Opinion No. 2 (133325)

ไปมาแล้ว สวยงามมาก..น่าเลื่อมใส เช่าเครื่องราง ของขลัง จากวัดมาด้วย

By neo-101 Date 2010-01-08 13:53:02


Opinion No. 1 (133217)

เห็นแล้วอยากไปจาง

By 555 (best_13750-at-hotmail-dot-com)Date 2010-01-02 15:30:37[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail *
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
.
.